Om Teater1

Teater1 udkommer fire gange om året og er Danmarks eneste magasin for både dans, teater og performance. Vores mål er at tage fat, der hvor dagspressen stopper. Derfor arbejder vi med temanumre, hvor vi hver gang belyser emner som fx: 'Musikteater', 'Censur' eller 'Lys og lyd'. Tanken er at komme tæt på det givne emne gennem vidt forskellige indgangsvinkler.

Derudover indeholder hvert blad også baggrundsartikler, interviews, kommentarer, debat, kunstnerdagbøger og danse- samt performanceanmeldelser fra det aktuelle teaterlandskab.

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. 


Teater 1 er støttet af Scenekunstudvalget under Kunstrådet.

Ansvarshavende redaktører:
Rie Hammer, rie@teater1.dk 
Mette Garfield Mortensen, mettem@teater1.dk 

Redaktionen:

Leila Skifter Jensen 
Mette Hyllested 

Lotte Strøm
Oliver Hoffmeyer (fotograf)
Pia Winther (fotograf)
Karoline Tiara Lieberkind (fotograf)
Anne Liisberg 
Karsten Johansen
Christina Brøndsholm Andersen (dans)

Bestyrelsen:
Kirsten Lehfeldt (formand)
Torben Heding Andersen
Jakob Milthers
Claus Lynge
Benedikte Hammershøy Nielsen
 

Abonnement:
Mette Garfield, abonnement@teater1.dk

Forretningsfører:
Anne Josephsen

Grafiker:
Morten Bak

CMS:
MICO ApS

Teater 1

Store Kannikestræde 8
1169 Kbh K

 

Webredaktion

Rie Hammer
Mette Garfield 

 

Teatermagasinet Teater 1 udkommer fire gange
om året og er Danmarks eneste tidsskrift for både
dans, teater og performance. Vores mål er at tage
fat, der hvor dagspressen stopper.

WebDesign Morten Bak
mkcb.dk